Get Adobe Flash player

Zmiana nawyków drogą do zdrowia
Od 10 kwietnia do 18 maja w naszej szkole realizowaliśmy projekt pt. "Zmiana nawyków drogą do zdrowia" z okazji Światowego Dnia Zdrowia i Dnia Ziemi. Koordynatorami projektu były pani Elżbieta Jarębska i pani Mariola Jankowska.
Motto naszych działań to: "Bo najważniejszy w działaniu jest początek".
Cele projektu:
− promowanie ekologicznych zachowań, zdrowego odżywiania i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu,
− podniesienie świadomości ekologicznej i prozdrowotnej społeczności szkolnej,
− wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę z zakresu żywienia, a także kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
Uczniowie wszystkich grup wiekowych wykonywali wiele zadań zdobywając wiedzę na temat ekologicznych zachowań, zdrowego odżywiania oraz kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych.
W dniu 18 maja odbył się uroczysty apel, na którym podsumowano zadania projektowe oraz prezentowano wykonane prace i zadania.
Klasa czwarta przedstawiła inscenizację pt. "Jak rozweselić ziemię". Popisy aktorskie uczniów i stroje wywołały aplauz publiczności. Uczniowie klasy czwartej zwrócili uwagę społeczności szkolnej jak wiele zależy od naszych postaw, zachowań i działań.
Następnie prezentowały się dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I- III.
Na zakończenie uroczystości uczniowie zostali zaproszeni do kawiarenki "Pod warzywkiem", gdzie każdy uczeń mógł poczęstować się zdrowym posiłkiem złożonym z jabłka i wybranych warzyw.
Harmonogram działań zamieszczony jest w zakładce Ekologia
zapraszamy do galerii

"Zmiana nawyków drogą do zdrowia" - projekt edukacyjny
z okazji Światowego Dnia Zdrowia i Dnia Ziemi

Motto "Bo najważniejszy w każdym działaniu jest początek"

Termin realizacji 10 - 28.04. 2015 r.

Koordynatorzy projektu: M. Jankowska, E. Jarębska

Cel główny:

-        promowanie ekologicznych zachowań, zdrowego odżywiania i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu,

-        podniesienie świadomości ekologicznej i prozdrowotnej społeczności szkolnej,

-        wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę z zakresu żywienia, a także kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

Cele szczegółowe:

uczeń: potrafi

-        stosować idee życia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,

-        propagować zdrowy styl życia w kontekście zdrowego odżywiania,

-        wdraża proekologiczne zachowania w domu, na zakupach,

zna:

-        zasady świadomego używania produktów wielokrotnego użytku,

-        działania i inicjatywy na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

-        znaczenie działań na rzecz ochrony zdrowia,

-        znaczenie działań profilaktycznych z zakresie ochrony zdrowia,

-        główne choroby przenoszonych drogą pokarmową i ich przyczyny,

-        substancje chemiczne, toksyny i zanieczyszczenia obecne w środowisku
i w żywności,

-        skutki globalnego łańcucha żywności,

-        rolę i zadania WHO.

Harmonogram działań

Lp.

Zadania

Realizujący

Termin realizacji

Uwagi

 1. 1.

Zapoznanie uczniów

i nauczycieli z celami
i zadaniami projektu

M. Jankowska

E. Jarębska

10.04 - 13.04.
2015

Gazetka, materiały edukacyjne dla wychowawców

 1. 2.

Teatr profilaktyczny

Pedagog

10.04.2015

 1. 3.

Przeprowadzenie zajęć na GDDW:

a)      Zmieniający się świat
a bezpieczeństwo żywności

b)      Oszczędne gospodarowanie zasobami przyrody (woda, energia, odpady)

Wychowawcy

a) 13.04.2015

b) 20.04.2015

Materiały dla wychowawców przygotowane przez koordynatorów

 1. 4.

Prace plastyczne - "Portret witaminy"

Oddziały przedszkolne

13.04 - 20.04.
2015

Witamina wybrana przez grupę przedszkolną

 1. 5.

Zakładamy hodowlę cebuli, fasoli, ziół.
„Na dnie czystego jeziora” – praca plastyczna.
„Sadzimy las” – makieta.
„Witaminki” – nauka piosenki.
„W krainie Zębolandii” – projekcja filmu.
„Ekologiczna zabawka” – wykorzystanie plastikowych zakrętek.

Grupa 3, 4 -latki

13.04 – 27.04.
2015

 1. 6.

Co to jest ekologia? – zajęcia dydaktyczne.
„Wielkie sprzątanie” – nauka piosenki.
„Wielkie dziś sprzątanie świata” – nauka wiersza.
„Ziemia to nie śmietnik” – wykonanie transparentu.
„Szanuj zieleń” – praca plastyczna.
„Oszczędzamy energię elektryczną – wykonanie wiatraka.”Moja Ziemia” – scenki dramowe.

Grupa 5-latki

13.04 – 27.04.
2015

 1. 7.

„Przepis na zdrowie” – nauka piosenki.
Zakładamy hodowlę cebuli, fasoli, ziół.
Chcemy być zdrowi – zajęcia edukacyjne.
„Nasza zdrowa lodówka” – kolaż.
„Eko obrazy” – plakat.
„Halo, tu mówi Ziemia” – nauka wiersza.
„Robimy porządki w lesie” – segregowanie śmieci.
Dbamy o środowisko” – przygotowanie zagadek dla wszystkich grup przedszkolnych.

Grupa 6-latki

13.04 – 27.04.
2015

 1. 8.

Rymowanka, wyliczanka, krótki wierszyk lub piosenka nt. „Razem po zdrowie".

„Wykorzystaj to jeszcze raz” – wystawa prac uczniów

Plakaty zachęcające do zrezygnowania ze słodyczy,
"Stawiam na śniadanie"- przepisy na zdrowe śniadanie - zajęcia edukacyjne,

Pijemy wodę na zdrowie- zajęcia edukacyjne

Akcja „Zostać sportowym asem"

Konkurs "Order miłośnika sportu'

Piramida zdrowia

Po zdrowie na łąkę- rośliny lecznicze, zakładanie ekologicznego ogródka.

Owocowa kompozycja,

wywiad z pielęgniarką,

jedzmy na zdrowie - zajęcie edukacyjne.

Roboty wykonane z ekologicznych materiałów -przygotowanie wystawki.

Klasy I - III

Klasa I

Klasa II

13.04 - 27.04.
2015

Prezentacja podczas apelu podsumowującego

 1. 9.

„Dobre i złe składniki w naszym pożywieniu” – zajęcia edukacyjne
Bajka, wiersz lub komiks o dobrych i złych składnikach w pożywieniu – konkurs
„Woda – bezcenny skarb – zajęcia edukacyjne
„Spotkanie z ekologiem” – nauka wiersza
„Nie zaśmiecaj świata”- plakat
„Imieniny Ziemi” – nauka piosenki
Zabawka ekologiczna – konkurs.

Klasa III

13.04 - 27.04
2015

 1. 10.

Inscenizacja ekologiczna "Dary Ziemi"

Klasa IV

28.04.2015

 1. 11.

Ekologiczny dom - plakaty

Klasa V

13.04 - 20.04

 1. 12.

Zachęcamy do recyklingu - plakaty.

Właściwy plan dnia drogowskazem do zmiany codziennych nawyków - kolaż

Klasa VI

13.04 - 20.04.
2015

 1. 13.

Pięć kroków do bezpiecznej żywności - mapa myśli.

Proekologiczne zachowania na zakupach- kolaż

Klasa I gim.

13.04 - 20.04.
2015

Materiały
u koordynatorów

 1. 14.

Choroby przenoszone drogą pokarmową - mapa myśli.

Prawidłowa dieta gimnazjalisty - plakat

Klasa II gim.

13.04 - 20.04.
2015

Materiały
u koordynatorów

 1. 15.

Kawiarenka "Pod Warzywkiem".

Zebranie i wyeksponowanie wypracowanych przez uczniów prac.

Klasa III gim.

27.04 - 28.04.
2015

Częstowanie owocami i warzywami podczas apelu podsumowującego

 1. 16.

Rola i zadania WHO - mapa myśli.

Klasa III gim.

27.04.2015

 1. 17.

Aktywne przerwy – wg harmonogramu.

Harmonogram – Joanna Jamka-Wąsowska

Realizacja – nauczyciele wych. - fiz.

13.04 - 17.04.
2015

11.15 - 11.35 GIM

12.20 - 12.40 SP

 1. 18.

XV Wiosenne Biegi Przełajowe "szukamy talentów"

VII Biegi przedszkolaków "Od przedszkolnego do przyszłego Mistrza Świata"

A. Kłódkowski

18.04.2015

 1. 19.

Eliminacje do Rejonowego konkursu Ekologicznego

E. Jarębska

B. Potęgowska

28.04.2015

 1. 20.

Apel podsumowujący:

-        inscenizacja,

-        kawiarenka,

-        prezentacja uczniów.

Koordynatorzy

28.04.2015

Wszystkie prace uczniów zostaną zaprezentowane na apeluSzkoła Ekologiczna Promująca Kulturę Kujawskiej Wsi Akcje i działania ekologiczne:

Święto ekologii 2014

Święto ekologii

Motto:

"Bo najważniejszy w każdym działaniu jest początek"

Platon

W dniu 30.04.2014 r. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im Janusza Korczaka w Smólniku obchodzono „Święto ekologii". Działania ekologiczne prowadzone były cały rok, za to jak wygląda Ziemia, ponosi odpowiedzialność każdy z nas. Na jej wygląd wpływamy każdym naszym wyborem, każdą codzienną decyzją. Żadne prawa, najdoskonalsze nawet ustawy, nie uratują Ziemi, nie przywrócą jej dawnego oblicza - nie zrobią tego za nas. Są martwe i bezużyteczne, jeśli to my, nie będziemy chcieli wprowadzić ich w życie. Warto szukać najlepszych możliwych rozwiązań, aby żyć najpełniej, ale jednocześnie pamiętać o tym, by swoim postępowaniem nie szkodzić.

Aby nadać doniosłą rangę całorocznym działaniom ekologicznym miesiąc kwiecień został ogłoszony miesiącem ekologicznym. Wszystkie grupy wiekowe szkoły podstawowej
i gimnazjaliści realizowali projekt "Zmieniaj nawyki nie klimat" pod kierunkiem pani Elżbiety Jarębskiej oraz zadania z projektu "Śmieci mniej Ziemi lżej" pod kierunkiem Pani Kingi Rybarkiewicz.. Koordynatorem działań ekologicznych była pani Elżbieta Jarębska.

Zespoły klasowe pod kierunkiem wychowawców realizowały zadania projektowe. Efekty działań zostały przedstawione na uroczystym apelu. Uczniowie mieli możliwość poszerzania wiedzy oraz kształcenia cech ekologicznych, utrwalenia podstawowych pojęć ekologicznych, wdrażania do proekologicznych zachowań w domu, w czasie podróżowania, na zakupach, na wakacjach. Przygotowane przez uczniów kotyliony ekologiczne, stały się symbolem każdej klasy. Wszyscy uczniowie przygotowali ekologiczne kotyliony, które nosili w tym dniu.

Uczniowie klas I-III przedstawiali całoroczne działania ekologiczne, prezentując wykonane prace oraz przedstawiając swoje działania w formie krótkich scenek ekologicznych. Natomiast uczniowie klas  IV-VI - członkowie LOP przedstawili nam ekologiczne porady pod hasłem "Pomagaj Ziemi, na co dzień". Widzowie obejrzeli ciekawą scenkę prezentującą ekologiczny dom oraz scenkę "Jak się zachować się na obszarach chronionych oraz na łonie natury?" Klasa VI zorganizowała teleturniej jeden z dziesięciu, w którym uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy ekologicznej. Uczniowie tej klasy udzielili nam ekologicznych porad na temat podróżowania.

Działania ekologiczne podsumowała inscenizacja ekologiczna przygotowana przez uczniów klas pierwszej i drugiej gimnazjum pod kierunkiem pani Małgorzaty Gliszczyńskiej.. Podsumowujący apel przygotowali i prowadzili uczniowie klasy trzeciej gimnazjum, którzy zadbali również  o oprawę poetycką, zaś muzyczną oprawę zapewnił chór szkolny pod kierunkiem pani Wioletty Skrajnej.

Podczas apelu zaprezentowane zostały wyróżnione prace plastyczne w przeprowadzonych konkursach w ramach realizowanych działań projektowych.

Wszystkie klasy, prezentujące efekty swoich działań ekologicznych wykazały się kreatywnością, pomysłowością oraz wieloma talentami, od plastycznych, po recytatorskie, wokalne i aktorskie.

Zapraszamy do galerii.Projekt Ekologiczny - "Zmieniaj nawyki nie klimat"

Termin realizacji 01.04 - 30.04.2014 r.

Motto: "Bo najważniejszy w każdym działaniu jest początek" - Platon

Cel główny:

-        podniesienie świadomości ekologicznej uczniów i społeczności lokalnej,

-        obchody Dnia Ziemi w szkole,

-        wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości dotyczące zmian klimatycznych,

-        kształcenie cech proekologicznych zachowań w miejscach przebywania,

-        promocja działań ekologicznych szkoły.

Cele szczegółowe:

-        propagowanie idei współczesnego życia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,

-        zapoznanie i utrwalenie podstawowych terminów ekologicznych

-        udział w konkursach i warsztatach na temat postępowania z odpadami,

-        wdrażanie do proekologicznych zachowań w domu, na zakupach, wakacjach

-        wdrażanie do świadomego używania produktów wielokrotnego użytku

-        uświadomienie konieczności podejmowania działań i inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

-        wdrażanie do pracy zespołowej,

-        prezentacja własnych osiągnięć dokonań

Projekt ekologiczny realizowany będzie w trzech grupach wiekowych:

I grupa - klasy I-III SP

II grupa - klasy IV-VI SP

III grupa - klasy I-III gimnazjum.

Za realizację poszczególnych zadań odpowiadają uczniowie pod kierunkiem wychowawców.

Uczniowie i nauczyciele z wszelkimi pytaniami odnośnie realizacji zadań konsultują się z koordynatorem projektu p. Elżbietą Jarębską.

Podsumowanie projektu:

-        uroczysty apel w dniu 30.04.2014 r. - prezentacja wykonanych zadań przez poszczególne klasy.

Harmonogram działań dla klas I - III SP

Zadanie

Forma realizacji

Odpowiedzialni

Przeprowadzenie zajęć
o tematyce ekologicznej w/g otrzymanych scenariuszy.

Przygotowanie scenariuszy.

Zajęcia edukacyjne (do wyboru)

1. Ciepło coraz cieplej, czyli zmiany klimatu.

2. Oszczędzam energię, na co dzień.

3. Planeta ziemia potrzebuje pomocy.

4. Globalne ocieplenie a zmiany warunków życia organizmów.

Wych. klas I-III, wypracowane rysunki, schematy będą wykorzystane do dekoracji sali gimnastycznej.

Elżbieta Jarębska

Promocja całorocznych działań ekologicznych klasy

Przedstawienie za pomocą hasła, rymowanki, stroju ekologicznego(lub własnego pomysłu) działań klasy

( podczas apelu 30.04.2014)

Wychowawca klasy - czas do 5 minut (próba 26.04.)

Konkurs na zaprojektowanie znaczków ekologicznych zachęcających do oszczędzania wody, energii elektrycznej, segregacji odpadów

Klasowy konkurs plastyczny, wybrane prace (max -5) zostaną zaprezentowane podczas apelu oraz wezmą udział w szkolnym konkursie na najciekawszy znaczek ekologiczny.

Wychowawcy klas

Eliminacje szkolne do XV Rejonowego Konkursu Ekologicznego - Smólnik 2014

Test, gry, zabawy

Wychowawcy,

Barbara Potęgowska

Konkurs plastyczny - "Śmieci mniej, Ziemi lżej"

Rysunki plastyczne

Wych. klas I-III

Moje działanie dla klimatu

Posadzenie jednej rośliny doniczkowej- poznanie zasad hodowli.

Wychowawcy (zaprezentowanie na apelu)

Wykonanie własnego symbolu na Dzień Ziemi

Przykładowe propozycje przypinek.

Klasa I - listki,

Klasa II - motylki

Klasa III - drzewka

Wych. klas

Uczniowie zakładają przypinki na apel.

Apel podsumowujący w dniu 30.04.2014

Prezentacja wykonanych zadań

Wychowawcy, koordynator projektu


Harmonogram działań dla klas IV-VI

Motto: "Pomagaj Ziemi, na co dzień - w domu"

Zadanie

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Przeprowadzenie zajęć
o tematyce ekologicznej w/g otrzymanych scenariuszy.

Przygotowanie scenariuszy.

Zajęcia na gddw w/g przygotowanych scenariuszy

1. Efekt cieplarniany a zmiany klimatu.

2. Na tropie energii.

3. Planeta ziemia potrzebuje pomocy.

Scenariusze zajęć - Elżbieta Jarębska,

Przeprowadzenia zajęć - wychowawcy

Proces produkcji papieru
z makulatury

Warsztaty - papier ekologiczny przeprowadzone przez pracownika WCEE we Włocławku w dniu 11.04.14

Koordynator projektu - Elżbieta Jarębska

(dla klas IV i V)

Rośliny chronione

Warsztaty ekologiczne przeprowadzone przez pracownika WCEE we Włocławku w dniu 11.04.14

Koordynator projektu - Elżbieta Jarębska

Przygotowanie
i zaprezentowanie na apelu scenek "Ekologiczne porady"

1. Klasa IV - Ekologiczny dom.

2. Klasa V - Zachowanie na terenach chronionych.

3. Klasa VI - Podróżowanie przyjazne dla środowiska.

Każda klasa przygotowuje hasło, wierszyk o segregacji śmieci oraz 1 plakat

Materiały edukacyjne -Elżbieta Jarębska.

Przygotowanie i prezentacja scenek- wychowawcy klas

Wychowawcy

Międzyklasowy konkurs na piktogram zachęcający do: oszczędzania wody, oszczędzania energii, segregację odpadów.

Prace plastyczne - technika dowolna - format A - 4.5 najlepszych prac z klasy bierze udział w II etapie konkursu.

Wychowawcy klas - termin do 26.04

Konkurs na projekt "Eko znaczka" (przypinki, plakietki)

Projekt w/g regulaminu przekazanego wychowawcom.

Wychowawcy,

W. Skrajna

K. Rybarkiewicz

E. Jarębska

Eliminacje szkolne do XV Rejonowego Konkursu Ekologicznego - Smólnik 2014

Przeprowadzenie testu w dniu 26.04 2014

Organizator: Elżbieta Jarębska

Przygotowanie kotylionów

Klasa 4 - pszczółki

Klasa 5 - listki klonu

Klasa VI- grzyby

Wychowawcy

Wiosenne porządki

Sprzątanie wyznaczonych terenów

Koordynator,

wychowawcy

Apel podsumowujący

Prezentacja wykonanych zadań

Koordynator projektu,

wychowawcy


Harmonogram działań dla klas I - III gimnazjum

Motto: "Pomagajmy Ziemi codziennie - postępujmy zgodnie z zasadami Rozwoju Zrównoważonego"

Zadanie

Forma realizacji

Odpowiedzialni


Przeprowadzenie zajęć
o tematyce ekologicznej w/g otrzymanych scenariuszy.


Przygotowanie scenariuszy.

Zajęcia edukacyjne na gddw (do wyboru) w/g przygotowanych scenariuszy.

Tematyka:

1. Wpływ człowieka na wyczerpywanie się zasobów środowiska.

2. Przyszłość zależy od nas.

Przeprowadzenie zajęć wychowawcy klas.

Scenariusze - Elżbieta Jarębska


Przygotowanie plakatów
o tematyce ekologicznej

1. Klasa I - Kupuj z głową - opakowania przyjazne środowisku. (2 plakaty)

2. Klasa 2- Podaruj święta naturze.

Ekologiczny dom (3 plakaty)


3. Klasa 3 - przygotowanie gazetki na korytarzu.Wychowawcy klas

Proponowana technika wykonania plakatów:

Napisy - komputerowo, wyklejanka z kolorowych czasopism.


Dlaczego segregacja jest ważna? Co dalej z odpadami?

Wycieczka na składowisko odpadów w Machnaczu dla klas II i III gimnazjum (28.04.14)

K. Rybarkiewicz

E. Jarębska


Międzyklasowy konkurs na piktogram zachęcający do: oszczędzania wody, oszczędzania energii, segregację odpadów.

Prace plastyczne - technika dowolna - format A-4.  5 najlepszych prac z klasy bierze udział w II etapie konkursu.

Wychowawcy klas - termin do 26.04

W. Skrajna


Konkurs na projekt "Eko znaczka"  (przypinki, plakietki)

Projekt w/g regulaminu przekazanego wychowawcom

Wychowawcy - termin do 26.04

K. Rybarkiewicz

E. Jarębska


Eliminacje szkolne do XV Rejonowego Konkursu Ekologicznego -Smólnik 2014

Przeprowadzenie testu w dniu 29.04 2014

Organizator Elżbieta Jarębska


Wiosenne porządki

Sprzątanie wyznaczonych terenów

Koordynator,

wychowawcy


Przygotowanie kotylionów.

Przygotowanie kotylionów na apel podsumowujący dla każdego ucznia.

1. Klasa 1 - róża

2. Klasa 2 - tulipan

3. Klasa 3 - słońce

Wychowawcy


Rajd rowerowy po GWPK

Reprezentanci klas z pracownikiem GWPK

koordynator


Wypoczynek też może być przyjazny dla środowiska

Przygotowanie scenki przedstawiającej wypoczynek przyjazny dla środowiska - klasa 1.

Ekologiczna szkoła - klasa 2

Prezentacja na apelu- czas do 5 minut.

Materiały edukacyjne -Elżbieta Jarębska,

Scenki pod opieką wychowawców


Jak postępować z odpadami?

Warsztaty dla uczniów prowadzone prze pracownika WCEE we Włocławku (11.04.14)


K. Rybarkiewicz,

E. Jarębska

Apel podsumowujący

Prezentacja wykonanych zadań.

Prowadzenie i organizacja -uczniowie klasy 3.

Koordynator, wychowawcy,

Klasa III


Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną prezentująca działania ekologiczne w naszej szkole w latach poprzednich. PREZENTACJA

Elektrośmieciowa debata

Gimnazjaliści Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku przystąpili po raz kolejny do Ogólnopolskiego Konkursu Drugie życie elektrośmieci.

Organizatorem konkursu jest Europejska Platforma Recyklingu  ERP Polska, a główny cel to uświadomienie jak największej grupy ludzi w  szkole i w środowisku lokalnym, co trzeba robić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami.

Zespół zadaniowy "Hardcorowi Ekolodzy" wykonali wiele zadań konkursowych. Jednym z nich było zorganizowanie debaty na temat gospodarowania odpadami a szczególnie elekrośmieciami i zużytymi bateriami na terenie naszej miejscowości i gminy. Opiekunem zespołu konkursowego jest pani Elżbieta Jarębska.

Przedsięwzięcie to łączy się z aktualnymi działaniami Urzędu Gminy w związku z wprowadzeniem w życie obowiązującej ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Członkowie grupy konkursowej Sebastian Falkowski, Wiktoria Kowalewska i Dominika Krzeszewska wraz z opiekunem udali się do Urzędu Gminy, aby zaprosić pracownika urzędu na debatę elekrośmieciową.

W dniu 28.01.2013 odbyła się w naszej szkole debata z pracownikiem Urzędu Gminy Włocławek Panią Agnieszką Ozdowską podinspektorem d/s . W spotkaniu uczestniczyli gimnazjaliści, nauczyciele, pracownicy szkoły i przedstawiciele rodziców. Podczas debaty uczniowie mieli okazje zadawać pytania na temat funkcjonowania aktualnych przepisów oraz jak będzie realizowana gospodarka elektroodpadami w myśl nowej ustawy zwanej potocznie "śmieciową". Wiele miejsca poświęcono aktualnie funkcjonującemu systemowi zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (ZSEE) i zużytych baterii oraz ewentualnych zmian w tym zakresie po wejściu nowych przepisów.

Pytaniom nie było końca. Dorośli uczestnicy debaty byli zainteresowani kosztami, jakie będą ponosić oraz obowiązkami, które muszą spełnić. Nowa ustawa nakłada nowe obowiązki na gminę, ale i na mieszkańców.  Wniosek jest jeden - będzie się opłacało segregowanie odpadów w gospodarstwach domowych. Uzyskane informacje podczas spotkania uzupełniły wiedzę uczestników i przyczynią się do podejmowania ekologicznych działań na rzecz lokalnego środowiska.

Podsumowania debaty dokonała dyrektor szkoły Pani Marzenna Kwiatkowska stwierdzając, że temat śmieci i ZSEE jest obecny w programach nauczania i jest to ważny problem, którym należy się zajmować. Szkoła ze swojej strony systematycznie podejmuje działania ekologiczne, aby ten problem pomagać rozwiązywać.

redaktorzy zespołu konkursowego:

Adam Lewandowski

Dominika Krzeszewska

FOTO GALERIA


Ekologiczne jasełka

Z okazji świąt Bożego Narodzenia Hardcorowi ekolodzy włączyli się do przygotowania dekoracji na szkolne jasełka z materiałów ekologicznych.

Podczas jasełek wszystkim uczestnikom wręczyliśmy ulotkę z życzeniami i informacją o ZSEE i naszym konkursie.

Wykonaliśmy gazetkę na szkolnym korytarzu 'Życzliwi dla środowiska"

Nasze kolejne działanie to zorganizowanie wspólnie z SSU kawiarenki 'U Mikołaja"

Potrzebowaliśmy pomysłu na większy rozgłos naszego małego przedsięwzięcia. Taki, dzięki któremu zostalibyśmy choćby chwilę dłużej w pamięci naszych kolegów i koleżanek i ogólnie mieszkańców pobliskich wsi. Zbliżała się szkolna impreza choinkowa, a wraz z nią kawiarenka dla gości. Jako Hardcorowi Ekolodzy postanowiliśmy dołączyć się do jej prowadzenia? Przeróżne ciasta, kawa, herbata, czekolada… Wszystko przygotowywane głównie przez nasz zespół. Klientów nie brakowało, więc nasi „kasjerzy”, „nakładacze” i „ludzie na zmywaku” mieli niewątpliwie wiele pracy.  Klienci w gratisie otrzymywali informacje o konkursie.

Adam Lewandowski

GALERIA FOTO

Elektośmieciowe zabawy

W dniu 27.11.2012 zespól konkursowy z klasy IIa gimnazjum "Hardcorowi Ekolodzy" w ramach promocji swojej drużyny oraz zapoznania uczniów szkoły podstawowej o celach konkursu Drugie życie elektrośmieci zorganizował zabawy ekologiczne dla uczniów klas I- IV szkoły podstawowej połączone z konkursami edukacyjnymi.

Postanowiliśmy pokazać maluchom, co to są elektrośmieci i co powinniśmy robić po ich zużyciu.

Stwierdziliśmy, że dzieci najlepiej uczą się przez zabawę, dla tego wymyśliliśmy kilka gier edukacyjnych które pomogły zapamiętać im co to są ZSEE.

Jak założyliśmy mali uczniowie naszej szkoły chętnie przyszli wraz z rodzicami na zorganizowane przez nas gry.

Po minach dzieci jak i ich mam uznaliśmy zabawę za udaną, cieszyliśmy się, że podczas edukowania maluchów ich rodzice również się uzyskali cenne informacje o elekrośmieciach.

Pytając uczestników gier o wrażenia wszyscy odpowiadali, że jest fajnie bądź super.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia podczas jasełek odbywających się w naszej szkole Hardcorowi Ekolodzy rozdali 300 kartek z życzeniami z informacją o ZSSE.

Dzięki tej akcji wielu rodziców i nauczycieli dowiedziało się o istnieniu naszego zespołu i celu konkursu.

Uczestnicy mieli okazję świetnie się bawić, a przy tym dowiedzieć się co można zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym oraz zużytymi bateriami.

Biletem wstępu na zabawy była bateria. Każdy uczestnik aby wziąć udział w konkursie musiał wrzucić zużytą baterię. Uczestnicy konkursów byli nagradzani.

Największym zainteresowaniem cieszyła sie loteria fantowa. Nagrody przekazywane uczniom uzyskaliśmy od prywatnego sponsora oraz Nadleśnictwa Włocławek i GWPK.

Dziękujemy uczniom i ich rodzicom za liczne przybycie. Mamy nadzieję, że uzyskana wiedza przełoży się na działania uczniów oraz, że aktywnie włączą się w drugi etap naszego konkursu.

Nasze przedsięwzięcie nie udałoby się gdyby nie zaangażowanie naszych nauczycieli, którym serdecznie dziękujemy.

Nad bezpieczeństwem uczniów czuwały: Panie Sylwia Buziewska, Agnieszka Wiśniewska, Izoletta Bitkowska, Mariola Jankowska oraz Elżbieta Jarębska.

FOTO GALERIA


Ekologiczna dyskoteka andrzejkowa

Hardcorowi Ekolodzy dla gimnazjalistów i uczniów klasy V i VI SP zorganizowali ekologiczną dyskotekę andrzejkową, która odbyła sie w dniu 29.11.2012 r.

Biletem wstępu były zużyte baterie. W ten sposób zwróciliśmy koleżankom i kolegom uwagę na bardzo ważny problem zanieczyszczenia środowiska przez niewłaściwe składowanie zużytych baterii i elektrośmieci.  Uczniowie bawiąc się w rytmach ulubionej muzyki mogli dowiedzieć się o celach naszego konkursu. W czasie przerwy zapoznali się z informacjami umieszczonymi na gazetce o ZSEE.

Przygotowaliśmy również własnoręcznie przygotowane słodkości i napoje. Zastosowaliśmy nową formę płatności - zużyte baterie. Wszystkich uczyliśmy naszego hardcorowego tańca. Dziękujemy koleżankom i kolegom, że chętnie włączyli sie do naszej akcji. Opiekunami uczniów w czasie dyskoteki były Panie: Elżbieta Jarębska i Mariola Jankowska.

foto galeria

Konkurs Drugie życie Elektrośmieci

"Hardcorowi Ekolodzy" - zespół uczniów z klasy IIa przystąpił ogólnopolskiego konkursu Drugie życie elektrośmieci. Naszym opiekunem jest Pani Elżbieta Jarębska. Nazwaliśmy się tak, ponieważ czujemy się silnymi ekologami, którzy nie boją się trudnych wyzwań i zadań, jakie czekają na nas przy pracy nad konkursem

"Hardcore" to wyraz zapożyczony z języka angielskiego. Jest także określeniem w slangu młodzieżowym oznaczającym coś lub kogoś niezwykłego, niebanalnego, nad wyraz silnego i mocnego. Takimi właśnie cechami mamy zamiar się charakteryzować podczas walki z konkurencyjnymi szkołami. Nie jest to jednak nasz najważniejszy cel. Przede wszystkim chcemy pokazać ludziom jak ważne dla naszej planety jest dbanie o środowisko oraz uświadomić im, że dzięki ich ingerencji w działania ogólnopolskiego projektu ''Drugie życie elektrośmieci'' możemy zdziałać bardzo wiele. Pierwszy człon naszej nazwy (Hardcorowi) z pewnością przemówi do młodzieży i utkwi im w pamięci, jednocześnie troszkę ich rozbawiając. Jest to bardzo ważne, bo to przecież w nich jest przyszłość naszego kraju. Drugi człon zaś (Ekolodzy) przykuje uwagę nieco starszych obywateli. Mamy nadzieje, że ta nazwa skłoni nas do większego zaangażowania i wkładu pracy w ten projekt

Organizatorem konkursu jest Europejska Platforma Recyklingu  ERP Polska, a główny cel to uświadomienie jak największej grupy ludzi w  szkole i w środowisku lokalnym, co trzeba robić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami. W drugim etapie konkursu, który trwa od 01.02.2013 r. do 30 kwietnia 2013 r. oraz zbiórka zużytego sprzętu, który kiedyś działał na prąd lub baterie.

Nasze spotkania odbywają się systematycznie raz w tygodniu w szkole razem z naszym opiekunem Panią Elżbietą Jarębską. Podczas tych spotkań ustalamy zadania na najbliższy tydzień, oraz podsumowujemy dotychczasowe działania.

Zapraszamy do galerii przedstawiającej nasz zespół.


Ekologiczna prelekcja "Ekologiczne nawyki"

W dniu  22.10.2012r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z pracownikiem WSHE we Włocławku panią dr Leną Tkaczyk, która przeprowadziła prelekcję dla uczniów gimnazjum na temat "Jak postępować z odpadami?". Uczniowie mieli możliwość zdobycia aktualnych informacji na temat powstawania odpadów w gospodarstwach domowych i prawidłowego postępowania z nimi.

Zajęcia przeprowadzone przez dr Lenę Tkaczyk nie tylko przybliżyły naszym uczniom znane już im problemy związane z odpadami, ale przede wszystkim zmobilizowały do podejmowania systematycznych działań na rzecz ochrony naszego środowiska. Uczniowie nie tylko słuchali wykładu prowadzącej, ale byli aktywnie włączeni w realizację omawianych zagadnień. Podsumowaniem zajęć było wypełnienie ankiety sprawdzającej osiągnięcia uczniów w zakresie wiadomości i umiejętności ekologicznych gimnazjalistów w zakresie w/w zagadnień.

Zapraszamy do galerii

Sukcesy ekologiczne uczniów

W dniu 04.12 12 r. grupa uczniów z koła ekologicznego klasy IIa uczestniczyła w finale konkursów ekologicznych organizowanych przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo Włocławek, który odbył sie w Kowalu.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie" Sprzątanie Świata Polska -2012".Nie tylko sprzątaliśmy okolice, ale również prowadziliśmy akcje edukacyjną i informacyjną wśród uczniów i społeczności lokalnej..

W kategorii gimnazjum zajęliśmy III miejsce.Otrzymaliśmy nagrodę rzeczową dla szkoły - odtwarzacz blu-rey.

W konkursie organizowanym przez Nadleśnictwo Włocławek "Sprzątamy nasze lasy" członkowie naszego koła Sebastian Falkowski, Urszula Walczak, Wiktoria Kowalewska, Dominika Krzeszewska, Aleksandra Wojciechowska przygotowali prezentacje przedstawiająca nasze działania. Otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii gimnazjum.Miło nam było otrzymywać dyplom i nagrody rzeczowe w postaci publikacji ekologicznych oraz piłki.Dla takich chwil warto pracować.

Galeria


Sukcesy uczniów na Olimpiadzie Ekologicznej w Baruchowie.

27 grudnia nasi uczniowie wzięli udział w XIII edycji Olimpiady Ekologicznej w Baruchowie pod hasłem: „Znamy, cenimy i chronimy bogatą przyrodę Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego”. Zmagania uczniów odbywały się w wielu kategoriach.

Dla uczniów gimnazjum konkurs składał sie z wiedzy teoretycznej, recytacji poezji przyrodniczej i konkursu plastycznego. W konkursie wiedzy dla gimnazjum naszą szkołę reprezentowali Natalia Sudo, uczennica - klasa Ia, Sebastian Falkowski - uczeń klasy IIa i Rafał Malesa - uczeń klasy Ia. W konkursie wiedzy bezkonkurencyjnym okazał się Sebastian Falkowski uczeń klasy IIa. Uzyskał on najwyższy wynik w części pisemnej i ustnej i tym samym zajął I miejsce. Na III miejscu uplasował się Rafał Malesa uczeń klasy Ia. Rafał i Sebastian otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Uczniów do konkursu przygotowywała p. Elżbieta Jarębska.

W konkursie recytatorskim w kategorii gimnazjum III miejsce zajęła Martyna Wisińska- uczennica klasy IIIb. Uczennica przygotowywana pod kierunkiem p. Małgorzaty Gliszczyńskiej.

W konkursie plastycznym pt: Las w jesiennych kolorach. Bezkręgowce" gimnazjum reprezentowała Oliwia Proszkiewicz z klasy II a.

W kategorii szkoła podstawowa w konkursie wiedzy naszą szkołę reprezentowali: Hubert Jarzębiński, Anna Szulińska, Kacper Zawadzki. Uczniowie zajęli V miejsce.

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wzięli udział w konkursie recytatorskim i plastycznym.

W konkursie recytatorskim nasza szkołę reprezentowali - Julian Skrajny z klasy III - wiersz "Lis i kozioł" A. Mickiewicza i Marika Markowska klasa III - wiersz "Chłop i żmija" A. Mickiewicza.

W konkursie plastycznym dzieci z klas pierwszych i drugich szkół podstawowych inspirowane były hasłem „Las i jego mieszkańcy”.

III miejsce zajęła Anita Wąsowska - uczennica klasy I, opiekun Izoletta Bitkowska i Julia Mularska - uczennica klasy III, opiekun Sylwia Buziewska

Wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Elżbieta Jarębska

FOTO GALERIA

Ekologiczna prelekcja "Ekologiczne nawyki"

W dniu  22.10.2012r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z pracownikiem WSHE we Włocławku panią dr Leną Tkaczyk, która przeprowadziła prelekcję dla uczniów gimnazjum na temat "Jak postępować z odpadami?". Uczniowie mieli możliwość zdobycia aktualnych informacji na temat powstawania odpadów w gospodarstwach domowych i prawidłowego postępowania z nimi.

Zajęcia przeprowadzone przez dr Lenę Tkaczyk nie tylko przybliżyły naszym uczniom znane już im problemy związane z odpadami, ale przede wszystkim zmobilizowały do podejmowania systematycznych działań na rzecz ochrony naszego środowiska. Uczniowie nie tylko słuchali wykładu prowadzącej, ale byli aktywnie włączeni w realizację omawianych zagadnień. Podsumowaniem zajęć było wypełnienie ankiety sprawdzającej osiągnięcia uczniów w zakresie wiadomości i umiejętności ekologicznych gimnazjalistów w zakresie w/w zagadnień.

Zapraszamy do galerii

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2012

We współpracy z Urzędem Gminy Włocławek i Nadleśnictwem Włocławek w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku  w dniu 14 września odbyła się akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2012.
Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę” – pod takim hasłem 230 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z nauczycielami wyruszyło posprzątać okolice Smólnika oraz tereny leśnictwa Ruda i Mursk.

Przed przystąpieniem do sprzątania,  przez dwa tygodnie na terenie szkoły trwały zorganizowane działania edukacyjne promujące kampanię. Wychowawcy klas I-III przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla dzieci na temat:

„Woda podstawą życia na Ziemi. Ochrona wody”.  Opowiadanie Kroplika,  przybysza z innej planety zaciekawiło uczniów i zwróciło uwagę na takie ważne problemy jak:

-        wpływ zanieczyszczeń na rośliny, zwierzęta

-        zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi

-        próba odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego bez wody nie byłoby życia na Ziemi?”

Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w prelekcjach ekologicznych przeprowadzonych przez przedstawicieli zarządu LOP. We wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące ochrony przyrody i środowiska.

Uczniowie przygotowali plakaty, gazetki, zaproszenia. Zachęcali do udziału w akcji rozwieszając plakaty reklamujące akcję na tablicach sołeckich.

Akcję z udziałem leśniczych z leśnictwa Ruda i Mursk rozpoczął apel poświęcony temu wydarzeniu.
Podsumowaniem tegorocznej kampanii było dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami  i rozmowy z leśniczymi  przy poczęstunku ufundowanym przez Urząd Gminy Włocławek i Nadleśnictwo Włocławek.

Koordynatorami akcji Sprzątania Świata 2012 byly: Elżbieta Jarębska, Barbara Potęgowska, Mariola Jankowska

Zapraszamy do galerii ze zdjęciami wykonanymi tego dnia. GALERIA


Sprzątania Świata – Polska 2012

Harmonogram działań

Lp.

Zadanie

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1.

Zapoznanie uczniów z celami tegorocznej edycji Sprzątania Świata

E. Jarębska

M. Jankowska

03.09.2012 r.-10.09.2012 r.

2.

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych
w klasach szkoły podstawowej
i gimnazjum wg opracowanych scenariuszy (zajęcia ekologiczne)

- opracowanie scenariuszy:

B. Potęgowska,   . Jarębska,       M. Jankowska- przeprowadzenie zajęć – wychowawcy

10.09.2012 r. -
-14.09.2012 r.

3.

Przygotowanie rysunków - klasy I-III,  haseł reklamujących tegoroczną edycję Sprzątania Świata klasy IV-VI,

plakatów informujących na tablice sołeckie klasa IIa, plakatów reklamujących akcję klasa Ia i IIIa zaproszeń dla mieszkańców klasa IIIb.

Utwory literackie - klasy IV-VI i I-III gimnazjum

opiekunowie LOP

pedagog,

wychowawcy


10.09.2012 r. -
-12.09.2012 r.

4.

Rozreklamowanie akcji na terenie szkoły  przez wykonanie gazetek, rozwieszenie plakatów i rysunków.

Rozreklamowanie akcji w środowisku poprzez wręczenie  zaproszeń, rozwieszenie plakatów na tablicach sołeckich.

członkowie LOP,

pedagog,

S. Buziewska

E.Jarębska

12.09.2012 r. -
13.09.2012 r.

5.

Przygotowanie apelu dla całej społeczności szkolnej.

B. Potęgowska

E. Jarębska

M. Jankowska

14.09.2012 r.

6.

Zabawka z materiałów odpadowych wystawa wykonanych prac na korytarzu szkolnym.

Wychowawcy

B. Potęgowska

17.09.2012 r. -
- 30.09.2012 r.

7.

Zbiórka plastykowych nakrętek od butelek – na cele charytatywne.

SSU

Cały rok szkolny

8.

Sprzątanie terenów przydzielonych klasom.

wyznaczeni nauczyciele

14.09.2012 r.

9.

Prelekcje ekologiczne przeprowadzone przez przedstawicieli LOP

E. Jarębska

M. Jankowska

14.09.2012 r.


Dzielenie się wrażeniami
z akcji podczas wspólnego posiłku.

opiekunowie grup
i pracownicy obsług

14.09.2012 r.


Sprzątania Świata – Polska 2012

Tereny przydzielone klasom

Lp.

Klasa

Przydzielony teren

Opiekunowie

1.

Oddziały przedszkolne

Wokół boiska szkolnego

H. Jachimczak

2.

I

Teren za ogrodzeniem szkoły od strony południowej

I. Bitkowska

J. Jamka-Wąsowska

3.

II

Las - strona południowa za ogrodzeniem boiska

A. Wiśniewska

M. Cybulska

4.

III

Las strona północna na wysokości boiska szkolnego

S. Buziewska

5.

V

Pasy przydrożne na trasie szkoła - cmentarz, szkoła - krzyż (koło pani Kaczorowskiej)

J. Sawińska- Nowacka

M. Wysocka

6.

VI

Las przy cmentarzu

W. Skrajna

7.

IV

Las przy kościele

K. Jarębski

M. Potęgowska

8

IIa


Teren wyznaczony przez leśniczego leśnictwa Mursk

E. Jarębska

M. Jankowska

A. Kołodziej

9.

IIIa

IIIb

Teren wyznaczony przez leśniczego leśnictwa Ruda

M. Gliszczyńska

A. Skorupa