Get Adobe Flash player

Dokumenty Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

im. Janusza Korczaka w Smólniku

 

Statut POBIERZ
Koncepcja Pracy 2015-2020 ( prezentacja ) POBIERZ
Program profilaktyki
POBIERZ
Program Wychowawczy POBIERZ
Działania Wychowawcze i Profilaktyczne
POBIERZ
Kalendarz Szkolny 2016/2017 POBIERZ
Plan Pracy Dydaktyczno - Wychowawczej 2016/2017 POBIERZ
Procedura Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej POBIERZ
Plan nadzoru POBIERZ
Plan działań naprawczych POBIERZ
Szkolny System Wspierania Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
POBIERZ
Regulamin Rady Rodziców POBIERZ
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych POBIERZ
Zarządzenie Dyrektora ZFŚS POBIERZ