Get Adobe Flash player

HISTORIA SZKOŁY W SMÓLNIKU

Wykorzystano fragmenty książki

,Monografia Szkoły Podstawowej w Smólniku w latach 1945-2008”

autorstwa pani Jolanty Sawińskiej- Nowackiej

,,…Kiedy Polska w 1918 r. odzyskała niepodległość, na terenie gminy Dobiegniewo znajdowało się kilka szkół. Na podstawie archiwaliów można stwierdzić istnienie przy parafii Wistka Szlachecka szkoły mającej swoje pomieszczenie w organistówce. Druga zaś szkoła funkcjonowała w Smólniku, w domu prywatnym. Ponadto we wsi Dąb Wielki, zamieszkałej prawie w całości przez Niemców, istniała szkoła pięciooddziałowa, która służyła Niemcom i Polakom.

O nauczycielach dostępne źródła nie wspominają.

Polskie władze szkolne z biegiem lat starały się o wybudowanie państwowych budynków szkolnych, realizujących plan organizowania 7-klasowych szkol powszechnych. W gminie Dobiegniewo szkoła taka była przewidziana w Smólniku. Kto był inicjatorem ulokowania nowej szkoły w Smólnik, nie wiadomo.

Miejsce to zostało wybrane zapewne ze względu na centralne położenie wioski w parafii i gminie. Niczym innym bowiem wieś ta się jeszcze nie wyróżniała spośród innych miejscowości rejonu. Zapewne rzecznikami budowy szkoły były władze gminy, które musiały to czynić z obowiązku. Nieobojętny był to plan także ówczesnemu proboszczowi parafii, księdzu Faustynowi Filewskiemu, który wy starał się o fundusz na budowę szkoły…”

KALENDARIUM

1928 r.- powstanie projektu budynku7-klasowej Szkoły Podstawowej w Smólniku- kompleks zabudowań, obejmujący właściwy budynek szkolny, salę gimnastyczną, szatnię z natryskami, dom mieszkalny dla nauczycieli i budynek gospodarczy

1929-1930-budowa szkoły.

1930-1931- prawdopodobne pierwsze funkcjonowanie szkoły.

1939-1945- budynek szkoły funkcjonował jako magazyn materiałów budowlanych.

Marzec 1945 r.- rozpoczęcie działalności szkoły

1945-1999 Szkoła Podstawowa

1999- Zespół Szkół z oddziałami Integracyjnymi

2008- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

DYREKTORZY(KIEROWNICY) SZKOŁY

Lp.

Imię i nazwisko

Lata sprawowania funkcji

1

Marian Renkawek

1945-1948

2

Jan Zajączkowski

1948-1951

3

Leopold Sikorowski

1951-1953

4

Wacław Durmowicz

1953-1955

5

Stanisław Ziółkowski

1955-1982

6

Czesława Kowalewska

1982-1983

7

Bartłomiej Bugajski

1983-1994

8

Grażyna Jelistratow

1994-1999

9

Marzenna Kwiatkowska

1999-