Get Adobe Flash player

KURS AUTOBUSU SZKOLNEGO Z KIERUNKU MODZEROWO- SMÓLNIK + TELĄŻNA

I kurs na  8:00

Mostki -6:55; Wistka Królewska- 7:00; Modzerowo- 7:05

Józefowo szkoła- 7:10; Józefowo skrzyżowanie- 7:15;

Mursk skrzyżowanie-7;20;  Ładne k/ krzyża = 7 :30, Smólnik 7:35

Kurs Telążna (na 8:00):

Przystanek: 7:40

II kurs autobusu na 8:50

Mostki- 8:05; Wistka Królewska-8:10; Modzerowo- 8:15; Józefowo szkoła- 8:20; Józefowo skrzyżowanie- 8:25; Mursk skrzyżowane- 8:30; Ładne k/ krzyża- 8:40; Smólnik- 8:45

KURS AUTOBUSU SZKOLNEGO Z KIERUNKU DĄB- SMÓLNIK

I kurs na godz.8:00

Dąb Polski-7:20; Dąb Mały I-7:22; Dąb Mały II-7:25;

Dąb Wielki- 7:25; Dobiegniewo I- 7:30; Dobiegniewo II- 7:32; Smólnik-7:45


II kurs na 8:40

Dąb Polski 8:20; Dąb Mały I- 8:22; Dąb Mały II-8:25;

Dąb Wielki- 8:25;  Dobiegniewo I-8:30; Dobiegniewo II- 8:32;  Smólnik- 8:45


ODWOZY:

PONIEDZIAŁEK:

I KURS          13:30,  ( kierunek Modzerowo, Dąb )
II KURS         14:20    ( kierunek Modzerowo, Dąb )
III KURS       15:10    ( kierunek Modzerowo, Dąb )

IV KURS       16:00    ( mały bus duża pętla )

WTOREK:

I KURS          12:30 ( kierunek Modzerowo, Dąb )

II KURS         14:20 ( kierunek Modzerowo, Dąb )

III KURS       15:10 ( kierunek Modzerowo, Dąb )

IV KURS       16:00 ( mały bus duża pętla )

ŚRODA :

I KURS          13:30 ( kierunek Modzerowo, Dąb )

II KURS         14:20 ( kierunek Modzerowo, Dąb )

III KURS       15:10 ( kierunek Modzerowo, Dąb )

IV KURS       16:00 ( mały bus duża pętla )

CZWARTEK:

I KURS          12:30 ( kierunek Modzerowo, Dąb )

II KURS         14:20 ( kierunek Modzerowo, Dąb )

III KURS       15:10 ( kierunek Modzerowo, Dąb )

PIĄTEK:

I KURS          12:30 ( kierunek Modzerowo, Dąb )

II KURS         14:20( kierunek Modzerowo, Dąb )

III KURS       15:10 ( kierunek Modzerowo, Dąb )