Get Adobe Flash player

 

Przyznany został nam tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. Otrzymaliśmy także tablicę oraz list gratulacyjny!!!!

Tytuł ten stanowi wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży. Przyznawany jest szkołom, w których systematyczną pracę z uczniami uzdolnionymi prowadzą co najmniej trzej nauczyciele i mają konkretne osiągnięcia, dokonania w tym obszarze działalności pedagogicznej.

Na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji tworzona jest ogólnopolska mapa szkolnych i pozaszkolnych miejsc odkrywania talentów, promujących szkoły, instytucje i organizacje wspierające uzdolnienia dzieci i młodzieży. Umieszczenie naszej placówki na tej mapie jest ściśle związane z przyznaniem tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów” pod patronatem Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji.

W naszej szkole wspieramy różnorodne uzdolnienia dzieci i młodzieży np. w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, humanistycznych, sportowych, artystycznych czy informatycznych.