Get Adobe Flash player

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną  PREZENTACJA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W gościnie w Kruszynie i w Kowalu

Pod koniec maja uczniowie Szkoły Podstawowej w Smólniku, realizujący projekt „TAJEMNICE PANÓW R”, współfinansowany przez Fundację „ANWIL dla Włocławka”, wybrali się do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie oraz Szkoły Podstawowej w Kowalu.

Grupa chemiczna przeprowadziła po dwa pokazy dla uczniów klas III szkoły podstawowej. Uczniowie wykonali szereg doświadczeń, a w niektórych z nich czynnie uczestniczyli trzecioklasiści. Pokazy rozpoczęto zabawą z suchym lodem,: napompowano balon, wystrzelono rakietę oraz zrobiono mnóstwo baniek. Następnie wzniecano ogień bez użycia zapałek, wykonano pastę dla słonia, wywołano burzę w probówce, „spalano” banknot dziesięciozłotowy. Można też było zobaczyć tańczącego misia, płonący stół, lodową lampę nocną, spadające iskierki, chemiczny wulkan, fontannę, … .

Trzecioklasiści z dużym zainteresowaniem obserwowali przygotowane doświadczenia, jednak najwięcej emocji wywołała lampa lodowa i płonący stół.

Grupa matematyczna poprowadziła w każdej szkole zajęcia matematyczne z kryptologii dla uczniów klas czwartych. Uczniowie zapoznali młodszych kolegów z historią i osiągnięciami polskich kryptologów oraz ich rolą w zakończeniu II wojny światowej. Czwartoklasiści poznali sylwetkę i osiągnięcia Mariana Rejewskiego oraz Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. Uczniowie z Kruszyna i Kowala poznali różne rodzaje szyfrów anagramowych i podstawieniowych, a następnie szyfrowali i odszyfrowali przygotowane dla nich informacje. Na zakończenie zajęć odbyły się konkursy, w których uczniowie mogli wykorzystać nabyte umiejętności z kryptologii. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Fundację „ANWIL dla Włocławka”, zaś wśród pozostałych uczestników rozlosowano nagrody pocieszenia.

Uczniowie klas IV aktywnie, z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach. Wykazali się znajomością ważnych pojęcia, takich jak kryptologia, szyfr, Enigma, a także nazwiska, pochodzącego z naszego regionu kryptologa – Mariana Rejewskiego.

Były to już ostatnie z zaplanowanych zajęć w szkołach powiatu włocławskiego. Przed uczniami, realizującymi projekt edukacyjny „Tajemnice Panów R” ostatnie aktywności, a wśród nich m.in. zakończenie Konkursu Młodego Kryptologa oraz przygotowanie wystawy fotograficznej z przebiegu konkursu.

FOTO GALERIA


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Z wizytą w Baruchowie

W ramach realizowanego w Szkole Podstawowej projektu „Tajemnice Panów R”, współfinansowanego przez Fundację „ANWIL dla Włocławka” w programie „Uczę się z ANWILEM”, uczniowie grupy matematyczno-informatycznej oraz chemicznej wybrali się 18 maja 2018 r. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baruchowie.

Grupa matematyczna poprowadziła zajęcia z szyfrowania dla uczniów klasy IV. Przedstawiła historię polskich kryptologów, zwracając uwagę na ich udział w przebiegu i przyspieszeniu zakończenia II wojny światowej. Przybliżyła młodszym kolegom sylwetkę i osiągnięcia Mariana Rejewskiego oraz jego kolegów. Uczniowie ze Smólnika zapoznali z różnymi rodzajami szyfrów anagramowych i podstawieniowych, a następnie zaprosili czwartoklasistów do szyfrowania i odszyfrowywania przygotowanych dla nich informacji. Zwieńczeniem zajęć był konkurs, w którym uczniowie mogli wykorzystać nabyte umiejętności z kryptologii. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Fundację „ANWIL dla Włocławka”, zaś pozostali uczestnicy zajęć upominki pocieszenia przekazane przez rodzica jednej z prowadzących zajęcia.

Uczniowie klasy IV, biorący udział w zajęciach byli bardzo zaangażowani i zainteresowani tematem zajęć. Bez trudu zapamiętali ważne pojęcia: kryptologia, szyfr, Enigma, a także nazwisko, pochodzącego z naszego regionu kryptologa – Mariana Rejewskiego.

Grupa chemiczna przeprowadziła dwa pokazy doświadczeń chemicznych dla klas trzecich. Uczniowie wykonujący doświadczenia na bieżąco wyjaśniali wykonywane czynności i przebieg poszczególnych doświadczeń. Zaprezentowano m.in. „samo pompujący się balon”, magiczną pianę, spalanie banknotu bez ognia, „chemiczne zapałki”.

Zajęcia gimnazjalistów bardzo podobały się i zaintrygowały trzecioklasistów. Zainteresowanie było tak duże, że doświadczenia mogłyby trwać i trwać, i trwać …

Przed uczniami realizującymi projekt dalsza praca z młodszymi kolegami ze szkół w Kruszynie i w Kowalu, o czym napiszemy w kolejnej relacji.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11 maja 2018 r. w naszej szkole, już po raz kolejny odbyły się pokazy chemiczne przygotowane przez uczniów klasy IIa gimnazjum (Marikę Markowską, Wiktorię Sikorę, Martynę Wiśniewską, Wiktorię Zjawińską, Huberta Sadowskiego) w ramach realizacji projektu „Tajemnice Panów R.” pod opieką nauczyciela chemii - p. Kingi Rybarkiewicz. Tym razem odbiorcami byli uczniowie klasy VI. W czasie pokazów odwiedził nas niezwykły gość - pani Małgorzata Kosińska - Prezes Zarządu Fundacji „ANWIL dla Włocławka”, która to fundacja jest sponsorem naszego projektu.

Uczniowie wykonali szereg doświadczeń - w niektórych czynnie uczestniczyli zaproszeni goście. Wzniecano ogień bez użycia zapałek, wywołano burzę w probówce, „spalano” banknot dziesięciozłotowy. Można też było zobaczyć płonącą ławkę, lodową lampę nocną, spadające iskierki, chemiczny wulkan, fontannę.

Prezentowane doświadczenia bardzo spodobały się, oglądającym je uczniom i mamy nadzieję, że zainteresowały chemią, z którą spotkają się już niedługo, bo w klasie siódmej.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

My w działaniu – prowadzimy zajęcia dla kolegów

Uczniowie grupy matematyczno-informatycznej, uczestniczący w projekcie „Tajemnice Panów R.” w ramach programu „Uczę się z ANWILEM” –Fundacji ANWIL dla Włocławka przygotowali i poprowadzili zajęcia z szyfrowania dla kolegów Szkoły Podstawowej w Smólniku w klasie V i w klasie IV. Na zajęciach, które odbyły się w klasie IV szkoła gościła panią Małgorzatę Kosińską – Prezesa Zarządu Fundacji „ANWIL dla Włocławka”, która obserwowała nie tylko zajęcia, lecz również zapoznała się z dotychczasowymi efektami działań uczniów.

Prowadzący zajęcia uczniowie grupy projektowej wyjaśnili młodszym kolegom, na czym polega szyfrowanie, zapoznali z historią polskich kryptologów Mariana Rejewskiego (jednego z tajemniczych panów R.), Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. Zachęcili do przeczytania opracowanego przez grupę matematyczno-informtyczną komiksu o polskich kryptologach, który będzie dostępny w bibliotece szkolnej. Następnie zaprosili do wykonania zadań, polegających na szyfrowaniu lub deszyfracji informacji z wykorzystaniem różnych metod, np. szyfrów anagramowych, szyfrów z siatką, szyfrów postawieniowych (szyfru Cezara). Zadania, jakie zaproponowano uczniom, wymagały logicznego myślenia, spostrzegawczości i uwagi. Rozwijały kompetencje matematyczne i naukowe. Młodsi koledzy z zainteresowaniem i zapałem uczestniczyli w zajęciach. Zwieńczeniem nietypowej lekcji matematyki był konkurs na odszyfrowanie liczb z wykorzystaniem szyfru podstawieniowego. Zwycięska grupa otrzymała nagrody w postaci gier logicznych, ufundowane w ramach grantu z Fundacji „ANWIL dla Włocławka”.

Mamy nadzieję, że ta nietypowa lekcja matematyki na długo zapadnie młodszym kolegom w pamięci i zachęci do udziału w odbywającym się w szkole Konkursie Młodego Kryptologa oraz do rozwiązywania różnorodnych zadań logicznych.

Zapraszamy do obejrzenia FOTO GALERII

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

„Uczę się z ANWILEM” w Toruniu

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku w ramach programu edukacyjnego "Uczę się z ANWILEM" realizują projekt  „Tajemnice Panów R – projekt edukacyjny matematyczno – chemiczno - informatyczny” finansowany przez Fundację ANWIL DLA WŁOCŁAWKA. Na realizację projektu szkoła otrzymała grant w wysokości 10 050 zł.

24 kwietnia 2018 r. uczestnicy projektu oraz grupa jego odbiorców, uczniów szkoły, wybrała się na wycieczkę do Torunia, aby m.in. uczestniczyć w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pracowników Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

Starsi uczniowie wzięli udział w warsztatach pt. „Archiwum kryminalne”, podczas których prowadzili badania wyjaśniające przyczyny wypadku komunikacyjnego w świecie krasnoludków. W tym celu uczniowie pod opieką mentorów wykonywali doświadczenia, które pomogłyby im znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn wypadku – nadmiernej prędkości i właściwego ustawienia świateł. Wykorzystywali swoją wiedzę z fizyki i matematyki, ale również zdobywali nowe wiadomości i umiejętności. Wszystkie zespoły sprawnie wykonały eksperymenty i niezbędne obliczenia. Na drugich warsztatach pt „Kalejdoskop” uczniowie na początek wysłuchali wykładu z optyki, a następnie zwiedzając wstawę wykonywali zadania na kolejnych stanowiskach, np. labiryntów świetlnych złożonych z elementów optycznych, takich jak zwierciadła, soczewki, pryzmaty, lustrzane mozaiki, miraże.

Druga grupa uczniów z klas III a,b i kl. IV uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych w pracowni biologicznej pt. „Glebowe zwierzaki”. W czasie tych zajęć doskonalili umiejętność mikroskopowania, przygotowywania świeżych preparatów, rozwijali umiejętność prowadzenia obserwacji, kształtowali umiejętności pracy zespołowej. Następnie uczniowie udali się do Muzeum Okręgowego na starówce w celu zapoznania się z życiem i dziełem astronoma Mikołaja Kopernika. W tym dniu w muzeum przygotowano szereg gier i zabaw sprawdzających wiedzę o sławnym Polaku.

Korzystając z możliwości wyjazdu na wycieczkę edukacyjną finansowaną z Fundacji Anwil dla Włocławka uczestnicy wycieczki zapoznali się z zabytkami Torunia, a nawet mieli możliwość wypieku toruńskich pierników i poznania ,,piernikowej historii”. Wszyscy pełni wrażeń z zadowoleniem wrócili do domu.


 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Przygotowujemy zajęcia z kryptologii

Uczniowie grupy matematyczno-informatycznej projektu „Tajemnice Panów R.”, realizowanego w programie „Uczę się z ANWILEM”, przygotowują się do poprowadzenia zajęć poświęconych kryptologii i kodowaniu dla młodszych kolegów. Trwają prace nad opracowaniem komiksu o polskich kryptologach oraz scenariusza zajęć dla klas IV. Uczniowie dokonali selekcji różnorodnych ćwiczeń, które sami rozwiązywali, opracowują proste gry szyfrowania oraz materiały na konkurs Młodego Kryptologa. Dla najlepszych uczestników konkursu nagrody zakupione z grantu otrzymanego na przeprowadzenie projektu z Fundacji „ANWIL dla Włocławka”. Przed nimi wiele pracy, ale również ciekawych wyzwań. Wśród nich wycieczka do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu i udział, m.in. w warsztatach „Archiwum Kryminalne”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uczniowie naszej szkoły, uczestniczący w projekcie „Tajemnice Panów R.” w ramach programu „Uczę się z ANWILEM” –Fundacji ANWIL dla Włocławka, odwiedzili Urząd Gminy Włocławek, aby spotkać się z p. Małgorzatą Świderską - inspektorem ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych. Młodzież zapoznała się z historią i celami utworzenia jedenastocyfrowego numeru ewidencyjnego PESEL (PESEL to skrót od nazwy Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności). Pani inspektor Małgorzata Świderska opowiedziała komu, kiedy i w jaki sposób nadawany jest numer PESEL, co oznaczają poszczególne grupy cyfr numeru. Szczególnie interesujące były informacje o sposobie kodowania daty urodzenie osób urodzonych w XIX, XX i XXI wieku. Uczniowie uzupełniali numery PESEL oraz odczytywali zawarte w nich informacje o dacie urodzenia i płci. Poznali w praktyce również metodę obliczania liczby kontrolnej w numerze PESEL.

Spotkanie z pracownikiem Urzędu przyniosło uczniom również cenne informacje o korzystaniu z numeru PESEL w różnych sytuacjach życiowych oraz konieczności ochrony numeru przez ujawnieniem go osobom trzecim. Uczniowie zwiedzili także Urząd Gminy, zapoznając się z jego organizacją.

FOTO GALERIA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

„Tajemnice Panów R” – Poznajemy szyfry asymetryczne

Nadszedł czas na poznanie trudniejszych metod szyfrowania. Uczestnicy warsztatów matematyczno-informatycznych projektu „Tajemnice Panów R”, realizowanego w programie „Uczę się z ANWILEM” i finansowanego przez Fundację „ANWIL dla Włocławka”, poznali szyfry asymetryczne. Co to są szyfry asymetryczne? Szyfry asymetryczne to sposób szyfrowania, w którym używa się dwóch kluczy. Jeden klucz służy do szyfrowania wiadomości (klucz publiczny), drugi do jej deszyfrowania (klucz prywatny). Klucz prywatny jest tajny, natomiast klucz publiczny jest jawny i może być udostępniony każdemu, kto chce zaszyfrować wiadomość. Aby wysłać poufną wiadomość, należy zaszyfrować ją ogólnie dostępnym kluczem publicznym adresata. Jest wówczas pewność, że odczyta ją właściwa osoba, ponieważ tylko ona posiada klucz prywatny, którym odszyfruje wiadomość. Uczniowie mieli okazję prześledzić działanie asymetrycznego szyfru i aby stało się to jasne dowiedzieli się co to jest modulo. Bez wątpienia algorytm RSA jest złożony i pozwala bardzo skutecznie zabezpieczyć przekazywaną wiadomość. Szyfrowali również wykorzystując rozkład liczby złożonej na czynniki pierwsze oraz wiadomości i umiejętności, które nabyli na lekcjach matematyki w zakresie potęgowania. Były to już ostatnie zaplanowane do poznania metody szyfrowania. Przed uczniami zadanie przygotowania zajęć dla młodszych kolegów oraz opracowanie konkursu Młodego Kryptologa.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

„Tajemnice Panów R”

W czasie ferii zimowych, organizowanych przez szkołę, uczestnicy zimowiska mieli okazję brać udział w krótkich warsztatach matematycznych i chemicznych, prowadzonych przez uczniów realizujących projekt „Tajemnice Panów R”, finansowany przez Fundację „ANWIL dla Włocławka”, podczas których kodowali oraz samodzielnie wykonali szereg doświadczeń, a wśród nich: samo pompujący się balon, lampę lawę, magiczny ziemniak, szklankę z zakładkami, magiczną pianę, uzyskiwanie barw na pasku bibuły, wyrównywanie płynów, mieszanie się barw. Do wykonania wszystkich doświadczeń wykorzystano odczynników znajdujących się w naszej kuchni lub biurku. Na zakończenie uczniowie zabawili się w detektywów.

W najbliższym czasie uczestnicy projektu wezmą udział w wycieczce do Urzędu Gminy Włocławek, by badać tajniki numeru PESEL oraz w wycieczce do Centrum Młyn Wiedzy, aby rozwiązywać zagadki w Archiwum Kryminalnym. Przed nimi jeszcze dużo pracy i nowych, ciekawych wyzwań.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

„Tajemnice Panów R”, czyli w laboratorium chemicznym

Uczestnicy chemicznej części projektu matematyczno-informatyczno-chemicznego „Tajemnice Panów R.”, finansowanego przez Fundację „ANWIL dla Włocławka”, poznali osiągnięcia Tadeusza Reichsteina – noblisty pochodzącego z Włocławka. W warsztatach Eksperymentatorium uczestnicy zgłębiali tajniki chemii nieorganicznej. Uczniowie przygotowali pokaz doświadczeń dla uczniów klas I - III SP, zaplanowany na 21marca 2018r. Wśród wielu doświadczeń są m.in. otrzymanie zielonego smoka, burzy w probówce, odpalenie lokomotywy, wykonanie pasty dla słonia, zmuszenie misia do tańca w probówce, wykonanie chemicznego wulkanu, wywołanie ducha, podpalenie zapałki bez użycia ognia Niektóre doświadczenia wymagają ćwiczeń i doskonalenia techniki ich wykonania.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tajemnice Panów R – projekt matematyczno - chemiczno - informatyczny

Fundacja „ANWIL dla Włocławka” popularyzuje nauki ścisłe: chemię, fizykę, informatykę oraz matematykę wśród młodych ludzi poprzez konkurs „Uczę się z ANWILEM”.

W roku szkolnym 2017-2018 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wystąpiła z wnioskiem o grant na realizację projektu Tajemnice Panów R – projekt edukacyjny matematyczno-chemiczno-informatyczny. Projekt zakłada nie tylko wykonywanie doświadczeń i eksperymentów przez uczniów, lecz również włączanie młodszych dzieci w poznawanie nowych dziedzin nauki, jeszcze im nieznanych. Uczniowie uczestniczący w projekcie mogą wykazać się twórczością i kreatywnością. Projekt odwołuje się także do współczesnych aspektów życia obywateli, związanych zarówno z chemią jak i kryptologią, matematyką i informatyką. Szkoła w Smólniku znalazłą się w grupie beneficjentów II edycji konkursu grantowego z Fundacji „Uczę się z ANWILEM”, odbierając  certyfikat potwierdzający przyznanie  grantu na dofinansowanie projektu w kwocie 10 050,00 zł. Autorami i realizatorami projektu są nauczyciele szkoły: p. Kinga Rybarkiewicz, p. Jolanta Wieczorek-Wilińska (koordynator) oraz p. Krzysztof Jarębski.

W przedsięwzięciu uczestniczy po 8 uczniów z klasy IIa Gimnazjum oraz klasy VII. Uczniowie klasy VII zgłębiają tajniki kryptologii – szyfrowania oraz kodowania, natomiast gimnazjaliści poznają zagadnienia chemiczne, wykonują doświadczenia i eksperymenty.

Grupa matematyczno-informatyczna poznała historię Enigmy oraz osiągnięcia polskich kryptologów, zwłaszcza pochodzącego z Bydgoszczy, Mariana Rejewskiego. Uczniowie mieli okazję odszyfrowywać teksty utworzone z wykorzystaniem różnych szyfrów symetrycznych anagramowych i podstawieniowych. Korzystając z ustalonego klucza szyfrowali teksty jawne. Przed nimi kolejne rodzaje szyfrów – szyfry asymetryczne.

Opracowała: Jolanta Wieczorek-Wilińskaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

„Uczę się z ANWILEM”

Tajemnice Panów R, czyli znani – nieznani z Kujaw i Pomorza

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku w ramach programu edukacyjnego "Uczę się z ANWILEM" realizowany jest projekt  „Tajemnice Panów R – projekt edukacyjny matematyczno – chemiczno - informatyczny” współfinansowany przez Fundację          ANWIL DLA WŁOCŁAWKA. Na realizację projektu szkoła otrzymała grant w wysokości 10 050 zł.

Przedsięwzięcie pozwoli na wspieranie i rozwijanie zainteresowań matematyczno – chemiczno - informatycznych uczniów, pobudzi ich do kreatywnego zgłębiania wiedzy oraz zachęci do poszerzania umiejętności przedmiotowych, a także informatycznych i komunikacyjnych. Beneficjenci projektu będą rozwijali umiejętność prezentowania swoich osiągnięć, co pozwoli im przygotować się do autopromocji w dorosłym życiu zawodowym. Projekt poświęcony jest dziedzinom reprezentowanym przez naukowców znanych w świecie nauki, a pochodzących z Pomorza i Kujaw: Marianowi Rejewskiemu, słynnemu kryptologowi (Bydgoszcz) oraz Tadeuszowi Reichsteinowi, urodzonemu we Włocławku laureatowi Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Przedsięwzięcie realizowane będzie z dziećmi i młodzieżą w wieku 12 – 15 lat. Docelowa grupa uczestników projektu to 16 osób. Włączone zostaną w działania również instytucje pozaszkolne, np. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu,. Uczniowie pracować będą metodą projektu, zorganizowane zostaną warsztaty oraz zajęcia laboratoryjne. Uczestnicy projektu opracują i przeprowadzą zajęcia pokazowe z wykorzystaniem przygotowanych przez siebie gier edukacyjnych, szyfrów oraz warsztatów chemicznych dla grup przedszkolnych i uczniów kl. I-V. Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach: chemicznej i matematyczno-informatycznej po 2 godziny w tygodniu dla każdej grupy. Zajęcia poprowadzą nauczyciele danych dziedzin nauki z długoletnim doświadczeniem zawodowym. Zorganizowane będą warsztaty dla uczniów, wycieczki oraz wyjazdy do innych szkół w celu poprowadzenia warsztatów matematycznych i chemicznych