Get Adobe Flash player

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku w ramach programu edukacyjnego "Uczę się z ANWILEM" realizują projekt  „Tajemnice Panów R – projekt edukacyjny matematyczno – chemiczno - informatyczny” finansowany przez Fundację ANWIL DLA WŁOCŁAWKA. Na realizację projektu szkoła otrzymała grant w wysokości 10 050 zł.

24 kwietnia 2018 r. uczestnicy projektu oraz grupa jego odbiorców, uczniów szkoły, wybrała się na wycieczkę do Torunia, aby m.in. uczestniczyć w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pracowników Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

Starsi uczniowie wzięli udział w warsztatach pt. „Archiwum kryminalne”, podczas których prowadzili badania wyjaśniające przyczyny wypadku komunikacyjnego w świecie krasnoludków. W tym celu uczniowie pod opieką mentorów wykonywali doświadczenia, które pomogłyby im znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn wypadku – nadmiernej prędkości i właściwego ustawienia świateł. Wykorzystywali swoją wiedzę z fizyki i matematyki, ale również zdobywali nowe wiadomości i umiejętności. Wszystkie zespoły sprawnie wykonały eksperymenty i niezbędne obliczenia. Na drugich warsztatach pt „Kalejdoskop” uczniowie na początek wysłuchali wykładu z optyki, a następnie zwiedzając wstawę wykonywali zadania na kolejnych stanowiskach, np. labiryntów świetlnych złożonych z elementów optycznych, takich jak zwierciadła, soczewki, pryzmaty, lustrzane mozaiki, miraże.

Druga grupa uczniów z klas III a,b i kl. IV uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych w pracowni biologicznej pt. „Glebowe zwierzaki”. W czasie tych zajęć doskonalili umiejętność mikroskopowania, przygotowywania świeżych preparatów, rozwijali umiejętność prowadzenia obserwacji, kształtowali umiejętności pracy zespołowej. Następnie uczniowie udali się do Muzeum Okręgowego na starówce w celu zapoznania się z życiem i dziełem astronoma Mikołaja Kopernika. W tym dniu w muzeum przygotowano szereg gier i zabaw sprawdzających wiedzę o sławnym Polaku.

Korzystając z możliwości wyjazdu na wycieczkę edukacyjną finansowaną z Fundacji Anwil dla Włocławka uczestnicy wycieczki zapoznali się z zabytkami Torunia, a nawet mieli możliwość wypieku toruńskich pierników i poznania ,,piernikowej historii”. Wszyscy pełni wrażeń z zadowoleniem wrócili do domu.

FOTO GALERIA