Get Adobe Flash player

XVIII REJONOWY KONKURS EKOLOGICZNY SMOLNKIK 2018

POD HONOROWYM PATRONATEM

KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

24 maja 2018 roku po raz osiemnasty w naszej szkole odbył się Rejonowy Konkurs Ekologiczny Smólnik 2018 pod Honorowym Patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Konkurs zaszczyciła obecnością p. Maria MazurkiewiczKujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty.

Przedstawiciele klas I-III oraz IV – VIII szkół podstawowych i klas II – III gimnazjów prezentowali wiedzę na temat Magurskiego Parku Narodowego. Autorem pytań dla klas I-III była pani Ewa Olejnik, nauczyciel konsultant Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, zaś uczniowie klas IV-VII i gimnazjum odpowiadali na pytania przygotowane przez panią Marię Palińską – Dyrektora Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku. Wszyscy uczestnicy konkursu świetnie przygotowali się do konkursu, prezentując bardzo wysoki i wyrównany poziom. Pytania wymagały od ucznniów nie tylko wiedzy, lecz również logicznego myślenia.

Członkowie komisji konkursowej, w skład której wchodzili: Maria Palińska – Dyrektor Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku, Katarzyna Zawacka – nauczyciel – konsultant Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, Joanna Seklecka – Tarka – przedstawiciel Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu, Maria Balakowicz – przestawiciel Ligi Ochrony Przyrody, Anna Ledzion – reprezentująca organ prowadzący szkołę - Urząd Gminy Włocławek, Maciej Namieśnik – leśniczy z Nadleśnictwa Włocławek wyłonili laureatów w poszczególnych grupach wiekowych.

Klasy I-III:

I miejsce  Zofia Kucharska ze Szkoły Podstawowej w Modzerowie

II miejsce Julia Wietrzykowska ze Szkoły Podstawowej w Kowalu

III miejsce Maciej Radzikowski ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie

Wyróżnienie – Lena Redlińska ze Szkoły Podstawowej w Modzerowie

Klasy IV-VI

I miejsce Kalina Sikorska ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie

II miejsce Joanna Proszkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Smólniku

III miejsce Szymon Goliszewski ze Szkoły Podstawowej w Smólniku

wyróżnienie – Alicja Paprocka ze Szkoły Podstawowej w Kowalu

Klasy II-III gimnazjum:

I miejsce Alicja Dybowska z Gimnazjum w Kowal

II miejsce Alicja Majewska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baruchowie

III miejsce Julia Piotrkowski z Gimnazjum w Kowalu

wyróżnienie – Martyna Gawłowska - Baruchowo

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów: Urząd Gminy Włocławek, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku i Nadleśnictwo Włocławek oraz materiały edukacyjne przekazane przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy.

Konkurs okrasiły wystepy uczniów ze Smólnika. Uczniowie przedstawili krótki program artystyczny ekologiczno-patriotyczny. Uczestnicy konkursu gościli także w szkolnej pracowni chemicznej, gdzie mogli obejrzeć pokazy doświadczeń chemicznych przygotowanych przez gimnazjalistów pod opieką p. Kingi Rybarkiewicz w ramach realizowanego w szkole projektu matematyczno-chemiczno-informatycznego pt. „Tajemnice Panów R“ współfinansowanego przez Fundację „ANWIL dla Włocławka“.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku:  Elżbieta Jarębska, Barbara Potęgowska i Jolanta Wieczorek-Wilińska.

FOTO GALERIA