Get Adobe Flash player

W dn. 16.11.2018 r. - 21.11.2018 r. realizowany był projekt w ramach Międzynarodowego Dnia Tolerancji i Tygodnia Życzliwości. Głównym celem projektu było kreowanie postaw tolerancji i zapobieganie dyskryminacji oraz poszukiwanie rozwiązań pozwalających na budowanie wzajemnego szacunku i odkrywanie świata ogólnoludzkich wartości. Podejmowano szereg działań m.in. odbył się konkurs plastyczny w kl. I - III, wykonano plakaty propagujące postawę tolerancji i życzliwości, które zostały wywieszone na korytarzach szkolnych, na drzwiach zawisły natomiast cytaty i sentencje. Przeprowadzono również lekcje wychowawcze w formie pogadanek. Przez cały tydzień uczniowie nosili przypięte do koszulek symbole życzliwości identyfikujące daną klasę.

FOTO GALERIA