Get Adobe Flash player

Czym jest rada rodziców?

Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów naszej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach:

  • z innymi organami szkoły, czyli: radą pedagogiczną, dyrektorem, samorządem uczniowskim,
  • z instytucjami pozaszkolnymi: z samorządem lokalnym w celu pozyskania funduszy na zajęcia pozalekcyjne,
  • z radami rodziców z innych szkół w celu wymiany doświadczeń.

Rada Rodziców działa jako autentyczny organ szkoły. Oznacza to, że:

  • rada rodziców jest organem autonomicznym,
  • struktura organizacyjna rady, sposób jej pracy i podejmowania decyzji zapewnia jej niezbędną operatywność,
  • konieczne jest bieżące przekazywanie informacji ogółowi rodziców o prowadzonych przez radę działaniach,rada posiada własny budżet i sprawnie nim zarządza.

 


Regulamin Rady Rodziców - Pobierz