Dokumenty niezbędne podczas rekrutacji do przedszkola, szkoły 
podstawowej w Smólniku w roku szkolnym 2017/2018.


Załącznik nr 1 - podanie o przyjęcie do oddziału przedszkolnego. Załącznik nr 2 - deklaracja o podjęciu nauki
w oddziale przedszkolnym. Załącznik nr 3 - podanie o przyjęcie do klasy I
szkoły podstawowej. Załącznik nr 4 - deklaracja o podjęciu nauki w klasie I
 dziecka uczęszczającego do oddziału
przedszkolnego Załącznik nr 5 - deklaracja o kontynuowaniu nauki
w oddziale przedszkolnym
Załącznik nr 6 - prośba o przyjęcie do szkoły podstawowej
Załącznik nr 7 - podanie o przyjęcie dziecka do szkoły