INFORMACJA DOTYCZĄCA DOŻYWIANIA

ROK SZKOLNY 2018/2019

 1. Rodzice dzieci z grup przedszkolnych oraz uczniów z SP i GIM proszeni są o uiszczenie wpłaty na posiłki szkolne. Wpłat dokonywać można od 3 września 2018 r.
 2. Posiłki finansowane przez GOPS będą wydawane od 1października 2018r( zainteresowanych rodziców prosimy o składanie odpowiednich dokumentów w GOPS Królewiecka 7,  87- 800 Włocławek).
 3. W porozumieniu z GOPS dzienna stawka żywieniowa dla oddziałów przedszkolnych 5zł, SP i GIM  4zł, o wszelkich zmianach związanych ze stawka żywieniową będziemy informować.
 4. Wydawanie posiłków dla dzieci, uczniów, pracowników szkoły za uiszczeniem opłaty od 10 września 2018r.
 5. Ilość dni żywieniowych miesiącu wrzesień wynosi
 6. 5,00 x 15 dni = 75,00zł. ( oddziały przedszkolne )
 7. 4,00 x 15 dni = 60,00zł ( szkoła podstawowa  gimnazjum )
 8. Wpłaty za posiłki przyjmowane będą na stołówce szkolnej od 7:00-14:00  u intendenta szkoły pani Beaty Kotwickiej.
 9. Nieobecność dziecka, ucznia, pracownika korzystającego z wydawanych posiłków należy zgłosić, osobiście lub telefoniczniedo intendenta szkoły najpóźniej w dniu nieobecności do godz 8:00 pod numerem telefonu (we 23 ) 542531627
 10. Opłaty za obiady przyjmowane będą za każdy dany miesiąc do 5 tego danego miesiąca (lub do 5teg każdego dnia nauki np. ferii, świąt, miesiąca września itp.)
 11. Osoby, które z przyczyn niezależnych nie będą mogły dokonać wpłaty w danym terminie proszone są o poinformowanie intendenta szkoły.
 12. W przypadku uczniów korzystających z wpłat indywidualnych w miesiącu wrzesień a od miesiąca październik będą uprawnieni do spożywania posiłków z GOPS zwrotów za nieobecność z miesiąca września tym uczniom nie dokonujemy.
 13. Posiłki przygotowywane są zachowaniem norm wytycznych z IŻŻ.

Beata Kotwcka